Ressò mediàtic 2012
Ressò mediàtic als setmanaris EMPORDÀ i HORA NOVA.